2M предлага следните стандартни сертификати:

- 3.1 Material

- Pressure Test

- Conformity to NACE

- Conformity to PED

- Lloyd's Certificate

както и допълнителни сертификати по Ваша заявка.

 предлага още:

- подробен анализ на Вашия проект
- обработка на техническата       документация
- обосновка
- анализ на чертежа и заданието
- остойностяване
- пълна каталожна информация
- цялостен мениджмънт и логистика на доставките
- гаранционно и следгаранционно обслужване

Работим като част от Вашия екип до успешното завършване на проекта.


Примерни сертификати, референции и схеми от реализирани проекти: