By | October 25, 2017
хидравлични фитинги и тръби

Основна цел за всяка хидравлична система е създаването на надеждни връзки без течове. Има много и различни фитинги на пазара.  Без значение обаче на какви типове фитинги сте се спрели, има няколко фактора, които трябва да вземете предвид при избора. Използването на съкращението РТПФН – размер, температура, приложение, флуид и налягане е може би най-добрата отправна стартова точка.

В крайна сметка, избирането на подходящите фитинги и тръби за дадена ситуация е важна част от дизайна на системата и РТПФН е лесен начин за насока.

РТПФН– РАЗМЕР:

С оглед на избраните фитинги, външният диаметър на тръбата (OD) и дебелината на стената трябва да се вземат предвид. При повечето типове връзки съществуват ограничения по отношение на дебелината на стената на тръбата.
Правилният избор на външен диаметър на тръбата (OD) и дебелината на стената зависи и от други фактори като: налягането на системата, дебита и работната среда.

РТПФН – ТЕМПЕРАТУРА:

Диапазонът на работната температура за тръбните фитинги зависи от вида на материала, покритието и вида на уплътнението, ако е приложимо. Обикновено уплътненията с О-пръстен осигуряват надеждност на връзките  за монтаж, но в зависимост от температурата на приложението може да е необходимо да се използва метално уплътнение. В момента има налични метални уплътнения за фитинги от типа O-пръстен.

Следната таблица съдържа температурни диапазони за най-често срещаните материали за фитинги и уплътнения.

РТПФН– ПРИЛОЖЕНИЕ:

Системната среда влияе на дизайна и селекцията на всички видове фитинги.

В корозивни условия, допълнителни защитни покрития се добавят върху стоманените фитинги. Най-често срещаното покритие е електролизиран цинк (electroplated zinc). Цинкът корозира, като предпазва стоманената основа от нормална ръжда поради наличието на кислород, влага и киселинни газове. За високо корозивни среди, неръждаема стомана или месингов материал може да бъде жизнеспособна опция. Освен това специалното покритие за стоманени фитинги като цинков никел може да бъде по-толерантно към торове, сол и някои детергентни приложения.

РТПФН– ФЛУИД:

Видът на флуида, който се транспортира или е в непосредствен контакт с фитингите, е друг важен фактор, който трябва да се има предвид при избора на материала на фитинга и уплътнението. Графиката за  съвместимост между флуида и материала на фитинга и уплътнението по-долу може да се използва като ръководство.

РТПФННАЛЯГАНЕ:

Хидравличните системи могат да бъдат класифицирани като динамични или статични. При статичните системи няма удари и вибрации и не надвишават 30 000 работни цикъла. Поради това, статичните системи обикновено могат да работят при фактор на безопасност 3: 1.

Динамичните системи са много по-често срещани и обикновено се считат за способни да издържат на минимум 1 милион операционни цикъла, без да се провалят. Максималното работно налягане, за което е проектиран фитингът трябва да бъде равно на или по-високо от налягането на системата. Фитингите за тръби обикновено се оценяват въз основа на фактор на безопасност 4:1. Факторът за безопасност обикновено се изчислява като съотношение на крайната якост на материала спрямо максималното работно налягане на фитинга. Фактор за безопасност 4: 1 се отнася за “нормални” работни условия, при умерени механични и хидравлични удари.

NB! Посоченото съотношение е препоръчително, като с предимство трябва да се следват препоръките на проектантите и други отговорни лица.

Статията е разработена от Бърли Бейли, Старши Инженер Проекти, Parker  дивизия ‘Тръбни фитинги’