By | February 28, 2022

Малките и средни инсталации за втечнен природен газ променят драстично сферата на приложение на природния газ като алтернативно гориво за транспортиране, едновременно по суша и море. Те помагат за въвеждането на различни приложения с висока мощност и превръщат улавянето и разпределението на газ от отдалечени райони и кладенци без тръбопроводи в реалност.

Изискванията на LNG инсталациите са свързани с употребата на висококачествени по-малки тръби и тръбни връзки (фитинги).

С нарастването на изискванията за малки и средни инсталации за втечнен природен газ, расте и нуждата от употреба на по-малки тръби и тръбни връзки. В миналото технологията на свързване беше ограничена или до орбитална заварка , или до технологията, предоставена от фитингите с двойнопритискащ пръстен.

Днес, с оглед на изискванията на криогенните приложения, има четири опции за свързване в пространства по-малки от 3см: фитинги с двойнопритискащ пръстен ; Ermeto (един врязващ пръстен); фитинги с О-пръстен; преманентни фитинги.

Връзките в криогенните приложения трябва да се фокусират върху пет критични области:

  • Безопасност
  • Течове и силно летливи газове
  • Лесно сглобяване
  • Дълъг живот
  • Съответствие със стандартите


Безпоасността е на първо място

Безопасността е от решаващо значение. В сложните LNG инсталации електричество, газ и вода често съществуват в непосредствена близост. А ако добавим криогенни температури към тях и околната среда става екстремна. Именно тук, правилно подбраните висококачествени тръбни връзки предотвратяват катастрофални повреди в точките на свързване.

Добрата тръбна връзка е първата защита за превенция от експлозии (или измръзване при криогенни температури) и нанасяне на телесни щети на работещите.


Течове и силно летливи газове

Изтичането на метан и парников газ е основен проблем в LNG инсталациите. Като цяло ключово място за избягването му е използването на висококачествени връзки, които в една малка или средна инсталация могат да наброяват стотици или хиляди. Ето защо основно изискване е осигуряването на херметични връзки, които покриват специфични изисквания срещу течове. Малък, на пръв поглед безопасен теч, е равен и на загуба на приходи и ефективност.


Лесно сглобяване

Голямо предизвикателство за малките модулни инсталации за втечнен природен газ е гъвкавостта за свързване на място към система за зареждане. Това често означава много връзки и последващи ремонтни дейности, или добавяне на още връзки по време на монтажа. Въпреки че, заваряването понякога изглежда най-простата стратегия за постоянно съединение, намирането на сертифицирани и обучени заварчици никак не е лесно.


Дълъг живот

С експлоатационен живот на инсталацията за втечнен природен газ в диапазон от 15 до 25 години или повече, от решаващо значение е да изберете устойчиви на корозия, здрави и надеждни технологии за свързване, които са съвместими със средата или течността, която се транспортира.


Съответствие със стандартите

И накрая, важно е да се разгледат приложимите строителни кодове, които в някои среди могат да включват морски стандарти, като тези за ABS или DNV GL. Съответствието със стандартите е гаранция, че всички горепосочени области са обхванати.
Кодовете, които трябва да имате предвид, включват:
-В САЩ: NFPA 59A
-В Европа: EN 1473:2007 и EN 13645
-В световен мащаб: ISO (draft) 116901, ISO TC 67, ISO 18638, ISO TC 252

Статия, предоставена от Process Control Team.
Оригинална статия, публикувана в LNG Industry през септември 2015 г.