By | December 5, 2017

Осигуряването на адекватна поддръжка на импулсната линия е от решаващо значение за ефективната работа и предотвратяването на течове в хидравличните и пневматични системи. След като бъде определено трасето на импулсната линия, трябва да се обърне внимание и на системата за закрепване на тръбата – крепежите.

Поставянето на крепежи има три основни роли, всяка от които ще разгледаме по-долу:

  • обиране на вибрациите,
  • намаляване на шума на системата
  • монтирането на тръбите

 

Обиране на вибрациите

Повреда на импуслната линия може да бъде причинена от умора поради механичните вибрации. Тези вибрации също могат да доведат до разхлабване и повреда на фитингите, което от своя страна ще доведе до теч. Без правилно захващане на тръбите, вибрациите могат да причинят повреди по цялата система, а не само на мястото, където е  основният им източник.

 

Колкото по-голяма е дължината на импулсната линия без подходящо разстояние между скобите, толкова по-голяма е амплитудата на вибрациите и вероятността от повреда. Правилното закрепване на тръбните скоби към твърда конструкция ще спомогне за ефективно намаляване на вибрациите.

Изобр. 1 – Препоръчително разстояние между крепежите за обиране на вибрациите в хидравличните тръби и тръбни системи.

 

Таблица 1: Препоръчителни размери на разстояние между крепежите за обиране на вибрациите в хидравличните тръби и тръбни системи.

Намаляване на шума в системата

Работата на вентилите, цилиндрите и пулсациите на помпите са само няколко примера за многото фактори, които могат да допринесат за шума на хидравличната система. Този шум може да се пренася и усилва чрез импулсните линни, свързващи тези различни компоненти. Правилното използване на крепежи може да намали системния шум, причинен от тези типове компоненти.

 

Монтиране на тръби

Използването на правилните крепежни елементи ще увеличи експлоатационния живот на импулсната линия.

 

Избиране на крепежи

Крепежите се предлагат в много стилове и материали. Полипропилен, найлон и алуминий са само някои от материалите, от които могат да се произвеждат тръбни скоби.  За да се определи подходящият материал за захващане на тръбата, трябва да се вземет предвид няколко фактора: приложение, температура и околна среда.

В заключение: Многобройни фактори трябва да се отчитат както по време на проектирането, така и по време на етапите на изпълнение, за да се гарантира, че импулсните линии във вашата система ще останат ефективни, без течове и лесни за поддръжка.

 

Статията е разработена от Натан Грийн, Инженер в Parker  дивизия ‘Тръбни фитинги’